Gävle kommun lägger ner högstadiet på fyra skolor.

Onsdagen den 12 december togs beslutet att Gävle kommun ska stänga ner högstadiet på Sörbyskolan, Stenebergsskolan, Nynäs montessori och Milboskolan. Kommunen tänker även stänga ner Brynässkolan. Orsaken till nedläggningarna är enligt kommunen själv att skolorna i Gävle är segregerade och har ekonomiska problem. Eleverna som förlorar sina skolor ska istället flyttas till Vallbacksskolan som nu ska husa 500-750 högstadieelever.

Segregation är inget som uppstår i skolan i sig och heller inte något man kan lösa genom att slå ihop små skolor ute i stadsdelarna till en centralt liggande skola. Att högstadieelever från en segregerad stadsdel blir tvingade att lämna sin närliggande skola för att söka sig in till centrala Gävle är inte att integrera stadsdelen. Gävles stadsdelar förblir lika fattiga eller rika som de varit tidigare, och efter att skoldagen är slut kommer ungdomarna att komma tillbaka till samma gamla slitna hyreshus eller lyxiga villa. Segregation uppstår när vi har klassklyftor, när vi har både fattiga och rika i samhället, vilka bor i fattiga respektive rika områden. De fattiga för att de är tvungna att bo där, de rika för att de har inkomst nog att välja. Att sen lägga ner skolor i de fattiga områden, för att istället lägga resurser i stadens centrala delar måste om något ses som ett steg bakåt för integrationen.

Att nedläggningarna sker på grund av ekonomiska skäl är möjligt, men bara att rusta upp Vallbacksskolan för att kunna ta emot det stora antalet elever kommer att kosta kommunen uppemot 100 miljoner kronor. De blir även tvungna att hitta nya lokaler åt SFI-undervisningen, konstskolan och förskolan som idag finns på Vallbacksskolan.
Troligare är det att kommunen lägger sina resurser på Vallbacksskolan på grund av att friskolan Kunskapsskolan kommer att öppna i Hemsta, för att till hösten vara redo att ta emot 320 elever. Kommunen vädjade till skolinspektionen att inte låta Kunskapsskolan öppna i Gävle men skolinspektionen gav sitt tillstånd ändå, vilket tycks ha gjort kommunen mån om att konkurrera med friskolan om eleverna.

Om så är fallet är det sorgligt att en friskolas öppnande leder till att våra stadsdelar förlorar sina egna närliggande skolor. Segregerade och fattiga områden behöver mer resurser, inte mindre, något våra politiker tydligen har svårt att se. Vi vill se att våra stadsdelar får behålla sina skolor, och inte att det stannar där, utan att politikerna börjar prioritera våra fattigare stadsdelar. Behåll skolorna, rusta upp dem, ge dem de resurser som behövs och ge stadsdelen liv, låt den inte förfalla “på grund av ekonomiska skäl”.

This entry was posted in Senaste nytt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.